Beställning av dom

2020-06-01

Kostnaden för USB-minnet kommer att bli 148 kr om man hämtar det i tingsrättens reception alternativt 159 kr om man vill ha det skickat per post. Man kan betala via faktura och ska vid beställningen ange fakturaadress och organisationsnummer/personnummer.

 

Domslut och sammanfattning skickas kostnadsfritt.

 

För beställning av dom kontakta linda.alm@dom.se