Beslut: Upphandling av ramavtal för tolkförmedlingstjänster begärdes överprövad med hänvisning till onormalt låga priser. Förvaltningsrätten avslog begäran. Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

2018-12-28

 ?

Senast ändrad: 2018-12-28