Beslut om spektrumtillstånd kvarstår

2020-05-26

Post- och Telestyrelsen (PTS) beslutade den 14 december 2018 efter en auktion att meddela Telia Sverige AB och Net4Mobility HB tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet. I auktionen har PTS tillämpat ett spektrumtak som innebär att av totalt 60 MHz spektrum har en budgivare som mest kunnat köpa 40 MHz. Hi3G Access AB (Tre) har i sitt överklagande gjort gällande att spektrumtaket är för högt ställt och inte ägnat att främja konkurrensen samt att PTS har brustit i sin utrednings­skyldighet inför auktionen.

Förvaltningsrätten har i dag avslagit Tres överklagande och bedömt att det som Tre har fört fram inte innebär att PTS beslut om villkor i auktionen och tilldelning av tillstånd är felaktiga.

- Förvaltningsrätten bedömer att PTS vid tilldelningen av tillstånd i 700 MHz-bandet har vidtagit alla rimliga åtgärder för att främja konkurrensen och säkerställa att spektrumet används på ett effektivt sätt, säger chefsrådmannen Johan Lundmark.