Beslut om komplettering av utredningen och tid för fortsatt huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-17

Efter att ha tagit del av bevisningen i målet har tingsrätten kommit fram till att det föreligger övertygande bevisning för att den åtalade mannen har begått gärningarna. För att tingsrätten ska kunna ta ställning till den åtalade mannens uppsåt och/eller hur gärningarna ska rubriceras behöver den rättspsykiatriska utredningen kompletteras. Den åtalade mannen ska fortfarande vara häktad.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom eller annat beslut meddelas i målet.

Ordförande i målet är rådmannen Elin Carbell Brunner.