Beslut om häktning och tid för dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-03-24

Förhandlingen om bland annat mord på en 12-årig flicka avslutades tidigare denna vecka. I dag har tingsrätten beslutat att de tre män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade.

Dom kommer att meddelas den 26 april 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen. Tingsrätten kommer också att hålla en pressträff. Mer information om pressträffen kommer under nästa vecka.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Lotta Reiman på e-postadressen sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 15 § avgiftsförordningen.