Beslut om häktning i mål om utlämning för brott

2019-08-12

?Sedan USA begärt en kinesisk medborgare utlämnad för brott har tingsrätten efter dagens förhandling beslutat att bifalla åklagarens häktningsframställning. Tingsrätten har bedömt att det finns en flyktrisk och att en häktning är proportionerlig. Tingsrättens prövning har enbart avsett frågan om häktning.

Häktningsbeslutet kan överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2019-08-12