Beslut om häktning i mål B 8001-19

2019-08-29

 

Måndagen den 26 augusti 2019 sköts och skadades en kvinna på Sergels väg i Malmö. Kvinnan avled senare under dagen av sina skador.

 

Åklagaren har idag begärt att en man ska häktas misstänkt för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord och grovt vapenbrott.

 

Tingsrätten har under eftermiddagen hållit häktningsförhandling. Mannen har förnekat all inblandning i brotten och har motsatt sig att bli häktad. Tingsrätten har kommit fram till att misstankarna mot mannen inte når upp till sannolika skäl (sannolika skäl brukar ibland benämnas som den högre misstankegraden och är den misstankegrad som normalt sett ligger till grund för ett beslut om häktning). Däremot anser tingsrätten att mannen i vart fall i nuläget är skäligen misstänkt för de aktuella brotten och har utifrån den misstankegraden häktat honom.

 

Som särskilda skäl för beslutet har tingsrätten angett att det finns risk för att den misstänkte på fri fot undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Vidare har tingsrätten kommit fram till att det finns risk för att den misstänkte på fri fot fortsätter att begå brott.

 

Tingsrätten har vidare kommit fram till att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brotten.

 

Dessa skäl har lett fram till att tingsrätten beslutat att häkta den misstänkte och att åklagaren fått tillstånd att begränsa den misstänktes kontakter med omvärlden genom att meddela så kallade restriktioner.

 

Eftersom den misstänkte är häktad som skäligen misstänk (det som brukar kallas för utredningshäktning) har åklagaren en vecka på sig och ska så snart åklagaren anser att misstankarna når upp till sannolika skäl anmäla detta till rätten. Inom en vecka ska det hållas en ny förhandling i häktningsfrågan eller så ska den misstänkte försättas på fri fot.