Beslut i mål om resning

2024-03-12

En person ansökte om resning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om assistansersättning där kammarrätten inte hade meddelat prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om resning då det inte framkommit några synnerliga skäl för resning.