Beslut i mål om rättsprövning

2022-10-14

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut avseende överklagande av Länsstyrelsen i Gotlands läns beslut om bildande av naturreservatet Slite skärgård.