Beslut i mål om rättsprövning

2021-11-01

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut Ju2021/02620 gällande rätt att ta del av allmän handling.