Beslut i mål om rättsprövning

2021-10-15

Ägare till och boende på fastigheter i Kungsbacka kommun ansökte om rättsprövning av regeringens beslut att inte ta upp deras överklaganden av länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd på angränsande fastighet till prövning. Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökningarna om rättsprövning.