Beslut i mål om rättsprövning

2021-05-19

Älvräddarnas Samorganisation ansökte om rättsprövning av regeringens beslut att anta en nationell plan för moderna miljövillkor för produktion av vattenkraftsel. Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökan om rättsprövning.