Beslut i mål om rättsprövning

2020-12-14

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökning om rättsprövning av regeringens beslut om ändring i kommunala föreskrifter avseende inrättande av ett tillfälligt skoterförbudsområde i Kiruna kommun. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att regeringens beslut utgör ett normbeslut, vilket inte kan bli föremål för rättsprövning.