Beslut i mål om rättsprövning

2019-01-15

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökning om rättsprövning av regeringens beslut om uppdrag åt Skogstyrelsen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.

Bifogade filer: Mål nr 3512-18 Senast ändrad: 2019-01-15