Beslut i mål om licensjakt efter varg 2018 och målens fortsatta handläggning

2017-12-29

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 29 december 2017, avslagit ett yrkande om att överklagade beslut om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län tills vidare inte ska gälla (inhibition). Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i målen. Beslut om detta kommer att fattas vid ett senare tillfälle. Information om domstolens beslut om prövningstillstånd kommer att publiceras på denna webbplats.

Bifogade filer: Mål nr 7558-17 Mål nr 7559-17 Mål nr 7560-17 Mål nr 7561-17 Mål nr 7562-17 Senast ändrad: 2017-12-29