Beslut i mål om Inkomstskatt; fråga om avvisning, återställande av försutten tid, prövningstillstånd samt ersättning för kostnader

2020-06-17

Avvisat överklagande i mål om inkomstbeskattning 2015 samt återställande av försutten tid.