Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-10-27

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.