Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-15

I inkomstslaget tjänst ska som huvudregel utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnader. Levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.En professionell ishockeyspelare ville genom en ansökan om förhandsbesked få klarhet i om arvodet som han betalar till sin spelaragent är avdragsgillt i sin helhet. Han ville särskilt få svar på om avdragsrätten påverkas av att en viss del av arvodet eventuellt kan avse hantering av villkor i hans befintliga spelarkontrakt eller villkor i ett nytt spelarkontrakt med en ny klubb.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ishockeyspelaren betalar sin spelaragent för att utgöra en mängd tjänster men att det inte, vare sig i förväg eller i efterhand, gick att exakt specificera vilka uppgifter som omfattas av agentens uppdrag eller hur stor del av arvodet som avser respektive uppgift. Avdragsrätten för agentarvodet kunde alltså inte bedömas enbart med utgångspunkt i det ingivna avtalet och de uppgifter i övrigt som hade lämnats i ansökan. Bedömningen aktualiserade i stället frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Redan av det skälet borde något förhandsbesked inte ha lämnats. Förhandsbeskedet undanröjdes och ansökan avvisades.