Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-03-04

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked om inkomstskatt och avvisat ansökningen då de förutsättningar som låg till grund för Skatterättsnämndens förhandsbeskedet inte längre var aktuella.