Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det i målet aktualiserades bedömningar av utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.