Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-12-22

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det i målet aktualiserades bevis- och utredningsfrågor som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.