Beslut i mål om avvisad talan

2021-06-29

Tiden för att överklaga ett avgörande i kammarrätt har återställts eftersom det i kontrollmeddelande från domstolen felaktigt avgivits ett senare datum än sista dag för överklagande inom lagstadgad tid. Överklagandet har prövats direkt av Högsta förvaltningsdomstolen och prövningstillstånd har inte meddelas.