Beslut i mål om avvisad ansökan om förhandsbesked

2021-11-23

Skatterättsnämnden avvisade ett företags ansökan om förhandsbesked med hänvisning till att de faktiska förhållandena inte var tillräckligt klarlagda. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade företagets överklagande av beslutet då ett sådant beslut inte får överklagas.