Beslut i mål om återställande av försutten tid

2021-10-29

I ett mål om återställande av försutten tid fann Högsta förvaltningsdomstolen att tiden för överklagande inte kunde anses ha försuttits på grund av omständighet som utgjorde giltig ursäkt när förseningen berodde på att avsändaren hade frankerat försändelsen otillräckligt.