Beslut i mål gällande tre mord

2018-12-20

I målet har en rättspsykiatrisk utredning utförts. Tingsrätten har idag beslutat att inhämta ett yttrande över den rättspsykiatriska utredningen från Socialstyrelsen. Målet kommer att sättas ut till fortsatt huvudförhandling efter att yttrandet inkommit till tingsrätten. Yttrandet från Socialstyrelsen beräknas inkomma till tingsrätten om 3-5 veckor.

Senast ändrad: 2018-12-20