Beslut i fråga om häktning

2021-08-25

Häktningsförhandlingen har på grund av förundersökningssekretess hållits inom stängda dörrar. Det innebär i nuläget att det främst är åklagarens häktningsframställan och tingsrättens beslut som är offentliga.För beställning av handlingar hänvisas till: bestallningar.tsb@dom.se