Beslut i fråga om häktning samt tid för i dom i målet gällande försök till mord m.m. på Arena hotell i Linköping

2022-08-17

Tingsrätten har i dag beslutat att den tilltalade inte längre ska vara häktad i målet.

 

Dom kommer att meddelas den 31 augusti 2022 kl. 14.00