Beslut angående fortsatt handläggning av mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-02-09

Vid Kristianstads tingsrätt pågår för närvarande ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. mot sammanlagt femton tilltalade, varav tretton är häktade. Sedan en av försvararna i målet uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund har tingsrätten pausat förhandlingen för att ta ställning till om huvudförhandlingen kan fortsätta. Tingsrätten har denna dag beslutat att den fd advokaten får fortsätta som försvarare vid huvudförhandlingen och även förordnat att huvudförhandlingen ska återupptas den 13 februari 2023. Planeringen för de närmaste huvudförhandlingsdagarna ser ut på följande sätt.

Den 13 februari 2023

Förhör med tilltalade och vittnen

Den 14 februari 2023

Sakframställan från åklagaren

Den 27 februari 2023

Fortsatt sakframställan från åklagaren

Den 28 februari 2023

Fortsatt sakframställan från åklagaren samt försvararnas sakframställningar. Eventuellt förhör med någon av de tilltalade.

Den 1 mars 2023

Förhör med de tilltalade

Den 6 mars 2023

Förhör med de tilltalade

Den 7 mars 2023 

Förhör med de tilltalade samt vittnesförhör