Beslag av böcker hävs

2020-08-13

I ett pågående brottmål har åklagaren gjort gällande att en person gjort intrång i den upphovsrätt som en museistiftelse har till det konstnärliga verket ”En svensk tiger”. Intrånget har enligt åklagaren bestått i att en person olovligen framställt exemplar av verket genom att låta trycka en bok vars omslagsbild innehåller verket ”En svensk tiger” i ändrat skick, samt sålt exemplar av denna bok. Under förundersökningen beslutade åklagaren om beslag av drygt 2000 exemplar av boken. Den åtalade personen har gjort gällande att han inte begått något brott eftersom hans omslag är ett självständigt verk eller i vart fall faller under det s k parodiundantaget. Patent- och marknadsöverdomstolen har hävt beslaget, eftersom åklagaren hittills inte har bemött dessa invändningar och därför i nuläget inte presenterat tillräckligt underlag för att domstolen ska kunna dra slutsatsen att beslaget av bokexemplaren är befogat.