Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-13

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka (återförvisa) målet till tingsrätten för ny behandling.

Hovrätten har förelagt parterna att yttra sig över frågan om det finns skäl att undanröja tingsrättens dom och om ett undanröjande i så fall ska avse hela eller delar av tingsrättens dom. Yttrandena ska ha kommit in till hovrätten senast den 27 maj 2019. Hovrätten kommer därefter att ta ställning till frågan om undanröjande och återförvisning.

Ytterligare information om vad som sker härnäst kommer att publiceras på hemsidan.

Senast ändrad: 2019-05-13