Begravningsplatserna vid Kronospinnhuset i Norrköping får vara kvar

2019-04-30

I centrala Norrköping ligger ett av landets tre ursprungliga Kronospinnhus och i anslutning ligger två begravningsplatser för de kvinnor och barn som var intagna på spinnhuset. Riksbyggen ekonomisk förening har ansökt om tillstånd att ta bort gravarna för att bygga bostäder. 

Kammarrätten har prövat om Riksbyggen kan få tillstånd enligt kulturmiljölagen till att ta bort gravarna. Kammarrätten har, efter att ha hört Riksantikvarieämbetet, kommit fram till att intresset av att bevara gravarna väger tyngre än intresset att bygga bostäder på platsen.

- Begravningsplatsen tillsammans med Kronospinnhuset bildar en kulturhistorisk miljö som visar hur utsatta kvinnor och barn tidigare behandlades. Den kulturhistoriska miljön som gravarna återfinns i är helt unik i Sverige och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Att ta bort gravarna skulle medföra oåterkalleliga skador på kulturmiljön, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast ändrad: 2019-04-30