Begäran om förhandsavgörade av EU-domstolen

2020-01-21

Attunda tingsrätt har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av uttrycket ”extraordinära omständigheter” i ett mål där en passagerare begärt ersättning av SAS för en inställd flygning i samband med den sju dagar långa pilotstrejken våren 2019 (”SAS-strejken”).

Den huvudsakliga frågan i målet är om SAS-strejken utgör en extraordinär omständighet enligt EU:s flygpassagerarförordning och som innebär att SAS inte behöver betala ersättning till den passagerare som fått sitt flyg inställt med anledning av strejken. Utgången i målet kommer även att få prejudicerande betydelse för ett stort antal andra passagerare som har begärt ersättning av SAS på grund av strejken.

Anledningen till att tingsrätten begär ett förhandsavgörande är att det saknas vägledande avgöranden från EU-domstolen i frågan om en lagenligt inledd strejk utgör en ”extraordinär omständighet” och vilken betydelse, om någon, som ska tillmätas bl.a. arbetsorganisationers krav och parternas inställning till olika förlikningsförslag från medlare i samband med strejken. I väntan på beslutet från EU-domstolen vilandeförklaras målet vid tingsrätten.