B 1735-23 Vetlandamålet

2023-06-30

Kontaktinformation

Handlingar som rör målet lämnas ut via hovrättens registratorsfunktion. Vid intresse av att ta del av handlingar ska begäran om detta, i första hand, ske via mejl till gota.hovratt@dom.se. Eventuella övriga frågor rörande målet hänvisas till hovrättsfiskalen Linnea Hedlund som i första hand är tillgänglig per mejl, linnea.hedlund@dom.se, men även på telefonnummer 036-156944.

Platsbokning

Göta hovrätt byter lokaler från och med den 14 augusti 2023 och förhandlingen kommer att hållas i hovrättens nya byggnad med adress Hamngatan 11, 553 16 Jönköping. Förhandlingen kommer att hållas i en säkerhetssal. I salen finns plats för 21 åhörare, inklusive media. Den som är intresserad av att närvara som åhörare ska skicka en anmälan om detta per mejl till linnea.hedlund@dom.se senast den 11 augusti 2023. I anmälan ska uppgifter om mejladress och eventuellt pressleg/utgivningsbevis anges.

Hovrätten fördelar därefter åhörarplatser och återkommer med besked under veckan innan huvudförhandlingen startar. För det fall åhörarplatserna i säkerhetssalen inte räcker till kommer det att finnas möjlighet att sitta i en närliggande rättssal och följa förhandlingen via videolänk. Notera att en inskickad anmälan inte garanterar åhörarplats.