Avtal om uppförande och hyra av två polishus står i strid med upphandlingslagstiftningen

2021-11-25

Polismyndigheten har behov av nya polishus i Motala och Järfälla och eftersökte framtida hyresvärdar att hyra fastigheterna av. Hyresvärdarna skulle delta i uppförandet av polishusen, äga fastigheterna och hyra ut dem. Tanken var att ingå tre avtal vardera för polishusen beträffande projektering, genomförande och hyra med framtida hyresvärdar. Polismyndigheten ansåg att avtalen rymdes inom det s.k. hyresundantaget i upphandlingslagstiftningen och att tjänsterna i avtalen därför inte behövde upphandlas.

Efter att Skanska AB ansökt om överprövning gör Förvaltningsrätten i Stockholm bedömningen att det huvudsakliga syftet med avtalen inte är hyresförhållandena utan uppförandet av polishusen.

- Förvaltningsrätten konstaterar att tjänsterna kopplade till uppförandet av byggnaderna normalt är upphandlingspliktiga och bedömer att något undantag inte är aktuellt. Avtalen måste därför konkurrensutsättas genom ett upphandlings­förfarande och Polismyndigheten kan inte ingå de nu aktuella avtalen beträffande uppförande och hyra av polishusen, säger Anna Önell, chefsrådman.