Även hovrätten dömer två polismän till fängelse

2023-06-15

De två poliserna kom i mars 2021 till en lägenhet i Landskrona för att tala en kraftigt berusad man till rätta. Mannen, som inte hade begått något brott, släppte inte in polismännen. Efter 20 minuter tog de sig ändå in i lägenheten, sprejade OC-spray i ansiktet på mannen, satte bojor på honom och grep honom. Enligt poliserna hade mannen agerat hotfullt och hotat att döda dem.

Händelsen spelades in av övervakningskameror i lägenheten. På filmen framgår det att poliserna inte varit i någon hotfull situation och det finns inget som talar för att mannen ska ha uttalat något hot. Däremot hör man poliserna diskutera hur de skulle hantera den uppkomna situationen och att de bestämde sig för att anklaga mannen för hot mot tjänsteman.

De båda poliserna döms för falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel och hemfridsbrott. En av dem döms även för dataintrång.

Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Hovrätten fastställer tingsrättens dom gällande påföljd. Poliserna döms alltså till vardera ett års fängelse.

Poliserna ska även betala drygt 100 000 kronor i skadestånd till mannen.

Rätten är enig.

Länk till tingsrättens pressmeddelande (B 3690-21)Nyheter