Även hovrätten dömer man för vapenfynd i Taberg

2019-07-29

Efter att vapen, vapendelar och ammunition påträffats bland annat i en container på ett industriområde i Taberg åtalades den 32-åriga mannen för vapenfynden. Även hovrätten har funnit det bevisat att mannen har tagit befattning med och innehaft vapnen och ammunitionen.       

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att vapnen är av särskilt farlig beskaffenhet och att brottet är av särskilt farlig art. Hovrätten har funnit att mannen tillhör den autonoma miljön (den våldsbejakande vänsterextremismen). Hovrätten har dock sammantaget ansett att brottet inte ska bedömas som ett synnerligen grovt vapenbrott.

- Avgörande för om ett vapenbrott ska bedömas som synnerligen grovt är främst, enligt lag­stiftning och praxis, att det är fråga ett stort antal vapen. I detta fall handlade det om ett funktionsdugligt vapen och delar till fyra vapen som kunde sättas ihop efter vissa åtgärder. Detta har inte varit tillräck­ligt för att brottet ska bedömas som ett synnerligen grovt brott, säger hovrätts­rådet Christer Ganelind.

Hovrätten anser trots det att brottet har ett betydande straffvärde, särskilt med hänsyn till att vissa av vapendelarna beställts från utlandet och förts in i Sverige samt att brottet varit ideolog­iskt motiverat. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas till fängelse fyra år. Mannen ska också var fortsatt häktad.

 

Hovrätten är enig i sin dom.

        

 

  

Senast ändrad: 2019-07-29