Även hovrätten dömer man för folkrättsbrott i Syrien

2023-06-08

Mannen har under en väpnad konflikt i Syren i december 2012 låtit sig fotograferas och filmas tillsammans med döda eller svårt skadade kroppar. Bilderna och filmen har sedan spridits som en del av krigspropaganda.

Blekinge tingsrätt bedömde gärningen som en svår överträdelse av den humanitära rätten och dömde mannen för folkrättsbrott till fyra månaders fängelse. Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten och gör samma bedömning.

– Han har utsatt personer, skyddade enligt internationell humanitär rätt, för förödmjukande och nedsättande behandling. Det utgör en svår överträdelse i den mening som avses i bestämmelsen om folkrättsbrott och han ska därför dömas för detta, säger Ylva Norling Jönsson, hovrättspresident och ordförande i målet.

Hovrätten gör även samma bedömning som tingsrätten i påföljdsfrågan och fastställer straffet till fyra månaders fängelse.

Länk till tingsrättens pressmeddelande (B 2759-21)Sveriges Domstolar