Även hovrätten dömer för våldtäkt i uppmärksammat mål

2020-05-05

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om gärningarna. Även i hovrätten fälls mannen således för en av de tre våldtäkter som han åtalats för. I allt väsentligt instämmer hovrätten även i tingsrättens uppfattning om fridskränkningsbrottet.

Att hovrätten dömer mannen för grov fridskränkning, i stället för grov kvinnofridskränkning, beror i huvudsak på att parterna inte har bott tillsammans. Denna bedömning påverkar dock inte brottets allvar eller straffvärde, säger hovrättens ordförande Martin Andersson.

Hovrätten är inte enig i sin dom. De båda nämndemännen vill fria mannen från ansvar för våldtäkt och fridskränkningsbrott och i stället döma honom för lindrigare brott.