Även hovrätten dömer flera yngre män för inblandning i mordförsök den 3 oktober 2022 på Skolgatan i Hässleholm

2023-10-05

En pojke, som var 16 år vid tillfället, dömdes av tingsrätten för mordförsök för att han avlossat skotten till tre års sluten ungdomsvård. Hovrätten dömer honom nu också för framkallande av fara för de tre äldre personerna men ändrar inte påföljden.

En vid brottet 17-årig pojke dömer hovrätten för medhjälp till mordförsöken därför att han hjälpt skytten att åka till Hässleholm och för grovt vapenbrott som gäller befattning med automatkarbinen. Hovrätten ändrar påföljden för honom från fängelse till sluten ungdomsvård.

Två andra tilltalade dömer hovrätten för anstiftan av mordförsöken och för grovt vapenbrott. Den ene, som var 17 år vid brotten, får tre års sluten ungdomsvård. Den andre, som var vuxen, får fängelse i elva år och sju månader. Den udda strafftiden beror på att han hade en annan tidigare fängelsedom på sex år och fem månader hängande över sig och som hovrätten ska ta hänsyn till, eftersom de två domarna inte tillsammans får överskrida 18 års fängelse. Åklagaren ville att dessa två även skulle dömas för anstiftan av försök att mörda ytterligare två personer. Ingen av dessa hade emellertid befunnit sig på brottsplatsen och något försöksbrott hade därför inte kommit till stånd, slog hovrätten fast.

Hovrätten fastställer tingsrättens friande domar mot två medtilltalade. De hade enligt åklagaren hjälpt till vid försöket att mörda de tre på Skolgatan, något som varken tingsrätten eller hovrätten fann bevisat. Hovrätten friar ytterligare en åtalad från delaktighet därför att det inte säkert går att fastslå att han stått bakom vissa meddelanden på Snapchat som hade samband med mordförsöket.

De som dömdes för mordförsöken och medverkan till dessa ska enligt hovrätten betala skadestånd till den skadade mannen med 385 000 kr och de två andra beskjutna med vars 200 000 kr. Det betyder att den skadade mannen fick 50 000 kr mer än i tingsrätten.

I målet dömdes också en 25-årig man för grovt vapenbrott till fängelse i två år och sju månader för att han befattat sig med samma Kalasjnikov som skytten sedan använde.

Tingsrättens pressmeddelande (B 1177-22, B 307-23)Nyheter