Även hovrätten dömer en man och en kvinna till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2021-11-25

I tingsrätten dömdes mannen för bl.a. 181 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 13 år och sex månader. Kvinnan dömdes för bl.a. 14 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i åtta år och sex månader. Tingsrätten bestämde även att mannen och kvinnan skulle betala skadestånd till barnen, bl.a. skulle kvinnan betala 125 000 kr för kränkning till ett av barnen.

Hovrätten dömer både mannen och kvinnan för de brott som tingsrätten har dömt dem för. Påföljden för mannen och hans skadeståndsskyldighet till barnen ändras inte. Påföljden för kvinnan skärps till fängelse i nio år och hennes skadeståndsskyldighet till ett av barnen för kränkning höjs till 150 000 kr, eftersom hovrätten bedömer hennes brottslighet något allvarligare än tingsrätten har gjort. I övrigt gör hovrätten inga ändringar.

Hovrätten är enig.