Även hovrätten dömer en man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring

2019-06-26

Den 27-årige mannen åtalades av åklagaren för att ha brukat kraftigt trubbigt våld mot en 3-årings huvud vilket orsakat denne blödning i hjärnan, vilken skada senare ledde till pojkens död. Pojkens föräldrar ville att mannen skulle dömas för mord. Samtidigt åtalades mannen även för att med våld ha orsakat en 1-åring ett benbrott. Tingsrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av 3-åringen men frikände honom för misshandel av 1-åringen.

I hovrätten åberopade 27-åringen egen rättsmedicinsk utredning. Enligt denna var det oklart hur hjärnblödningen uppkommit. Exempelvis kunde en sådan blödning uppstå även vid fall från mycket låg höjd. Likaså kunde blåmärket i barnets pannan ha orsakats av islag mot en dörr, vilket bl.a. var den förklaring till skadorna som mannen lämnat.

- Den rättsmedicinska utredning som åklagaren presenterat ger ett mycket starkt stöd för att pojkens skador orsakats av en annan person som brukat kraftigt trubbigt våld mot det. Den bevisning som mannen åberopat rubbar inte den bedömningen, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt. Även den tekniska bevisningen, främst analysen av blodet i bostaden, ger ett påtagligt stöd för att barnet utsatts för kraftigt trubbigt våld, fortsätter Linda Hallstedt.

Inte heller hovrätten anser att det är bevisat att 27-åringen hade för avsikt att döda pojken. Mannen döms därför inte för mord.

När det gäller 1-åringen är det möjligt att benbrottet kan ha orsakats av någon annan än 27-åringen. Även hovrätten frikänner därför mannen för misshandel av 1-åringen.

I likhet med tingsrätten bestämmer hovrätten påföljden till fängelse i åtta år. Mannen ska även betala skadestånd till föräldrarna.

Hovrätten är enig i sin dom.?????

Senast ändrad: 2019-06-26