Även hovrätten dömer en man för mordförsök på ett hotell i Malmö

2023-02-20

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det finns ett antal försvårande omständigheter som motiverar ett längre fängelsestraff än vad försök till mord normalt ger. Hovrätten har dock sänkt straffet med ett år. Skälen till sänkningen är att hovrätten dels har bedömt brottets straffvärde som något lägre än tingsrätten, dels funnit att utvisningen ska leda till en märkbar strafflindring. Den dömde har bott i Sverige sedan han var 15 år gammal och har inte någon närmare anknytning till det land han utvisas till, där han inte heller bott sedan han var något år gammal.

- Det förhållandevis långa fängelsestraffet beror på den särskilda hänsynslöshet som den dömde mannen visat genom att överraskande och under brutala former överfalla kvinnan med kniv. Han har därefter lämnat henne ensam i ett låst hotellrum kraftigt blödande från halsen och buken. Kvinnan överlevde tack vare ett snabbt och rådigt ingripande av tre kvinnor som av en tillfällighet uppmärksammade henne, säger hovrättsrådet Anna Tansjö, en av hovrättens domare i målet.

Hovrätten har också sänkt skadeståndet till kvinnan i den del som gäller kränkningsersättning. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten funnit att en lagändring i skadeståndslagen den 1 juli 2022 inte ska ges retroaktiv verkan utan att kränkningsersättningen ska bestämmas utifrån de ersättningsnivåer som gällde vid tiden för brottet. I övriga delar har hovrätten delat tingsrättens bedömningar och fastställt utdömda delbelopp.

Rätten var enig.

Pressmeddelandet från Malmö tingsrättNyheter