Även hovrätten dömer 24-årig man för mord

2022-03-15

Efter att först ha begärt att han skulle bli frikänd från mordet, ändrade mannen vid huvudförhandlingen sitt yrkande till att hovrätten skulle döma honom för dråp i stället för mord. Att han inte ansåg att han skulle dömas för mord berodde främst på att han hävdade att han hade agerat i en nödvärns­situation.

Hovrätten håller dock med tingsrätten om att brottet ska bedömas som mord och inte dråp. Däremot dömer hovrätten mannen till ett tidsbestämt fängelsestraff, nämligen 18 år.

– Normalstraffet för mord är numera 16 års fängelse. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det i detta fall finns försvårande omständigheter som gör att straffet bör bli strängare än så. Om man jämför med andra fall som Högsta domstolen har prövat, bedömer hovrätten att straffet bör bli 18 års fängelse, säger hovrättens ordförande Martin Andersson.

Den 24-årige mannen döms också för grov stöld och grov vårdslöshet i trafik. Skadestånden till de anhöriga står kvar och mannen utvisas dessutom på obegränsad tid från landet.