Även hovrätten dömer 22-åringen för mordet i Tollarp

2021-04-23

Genom utredningen är det klarlagt att mannen och kvinnan ensamma var kvar i hennes lägenhet på morgonen den 22 november 2019 när en tredje person lämnade den.

Vid två tillfällen under förmiddagen har vittnen sett henne tillsammans med en man. Deras signalement är förenliga med 22-åringens, men utan att leda till någon säker slutsats i frågan. Vid det senare tillfället gick de två över E 22:an mot Vramsån.

Fynd i kvinnans mobiltelefon visar att hon var vid liv och befann sig vid Vramsån strax före kl. 11:30. En dryg timme senare upphörde kvinnans mobiltelefon att ha kontakt med nätet. Efter ytterligare en dryg timme befann sig mannen på E22:an. Han var förvirrad, påverkad och påtagligt blöt.

Ganska rakt söderut påträffades senare en jacka som tillhörde mannen. En bit längre söderut, intill Vramsån, hittades en väska som var kvinnans, en gympapåse som var mannens och en PET-flaska med bådas DNA. Även vissa andra fynd talar för att kvinnan har dödats där. Kvinnans kropp påträffades fastkilad i en fördämning en bit nedströms. På en plats däremellan hittades hennes mobiltelefon.

I ett senare skede påträffades i mannens hem den peruk som kvinnan hade haft på sig den aktuella dagen. Någon rimlig förklaring till hur den hamnat i hans rum finns inte, om han inte är gärningsmannen.

Dessa omständigheter tillsammans med de övriga har lett hovrätten till samma slutsats som tingsrätten. Det är ställt utom rimligt tvivel att det är 22-åringen som är gärningsmannen.

När påföljden bestämdes har hovrätten, liksom tingsrätten, tagit hänsyn till att mannen vid gärningen var under 21 år.

Pressmeddelandet från Kristianstad tingsrättNyheter