Attunda tingsrätt uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet

2023-01-16

Ändringarna gäller dels kraven på advokatens eller juristens verksamhet inom visst område, dels vilka krav som ställs på de som vill komma i fråga för uppdrag.

De nya riktlinjerna och mer information om hur man anmäler intresse för uppdrag finns på länken nedan.

Förordnandesystem - Attunda tingsrätt (domstol.se)Om tingsrätten