Attunda tingsrätt flyttar in i tillbyggnad

2020-12-07

I anslutning till Attunda tingsrätts egna lokaler finns också resurslokaler för hela Sveriges Domstolar. Det viktigaste i den tillbyggnaden är två säkerhetssalar i anslutning till säkerhetshäkte samt fyra extra stora säkerhetssalar. De salarna kommer att kunna användas av alla domstolar i Stockholmsregionen men också av domstolar i övriga delar av landet.

I anslutning till resurssalarna finns också flera tolkrum och videorum samt konferenslokaler.

Totalt uppgår tingsrättens egna och Sveriges Domstolars lokaler till över 9 000 kvm.

- Det här är ett väldigt viktigt tillskott, inte bara för Attunda tingsrätt, utan för hela Sveriges Domstolar. Nu kan vi på ett ännu bättre sätt möta det behov som finns av stora förhandlingssalar och säkerhetssalar i anslutning till säkerhetshäkte. Vi får tillgång till nya ändamålsenliga resurs- och säkerhetssalar avsedda för alla domstolar att använda, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Förutom de sex förhandlingssalarna får Attunda tingsrätt ytterligare kontorsutrymmen och mötesrum.

- Tillbyggnaden gör att Attunda tingsrätt – till skillnad från i dag – kommer att ha all sin verksamhet samlad under ett och samma tak. Det betyder också mycket för tingsrätten att vårt behov av ytterligare förhandlingssalar tillgodoses. Men framför allt är det ett lyft för hela Sveriges Domstolar att vi får tillgång till nya säkerhets- och resurssalar samt tolkrum avsedda för alla domstolar. Vi är glada och stolta över att verksamheten nu kan komma igång här, säger Anders Dereborg, lagman på Attunda tingsrätt.

Attunda tingsrätts nya tillbyggnad. Foto: Vacse AB