Åtta månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-04-21

Mannen som tidigare arbetat inom Försvarsmakten var medlem i ett slutet chattrum på ett internetforum, LS-tornet. I chattar med andra medlemmar har han skrivit kommentarer och lämnat uppgifter om totalt elva olika försvarsanläggningar. Försvarsmaktens analys av de uppgifter som mannen lämnat på forumet var att ett uppenbarande av de hemliga uppgifterna för främmande makt skulle medföra betydande men för Sveriges säkerhet. Tingsrätten delar den bedömningen och kommer även fram till att brottet ska bedömas som grovt eftersom de hemliga uppgifterna rört förhållanden av stor betydelse för rikets försvar.

 

Mannen invände att han inte haft uppsåt till gärningen och att uppgifterna inte var hemliga. Tingsrätten finner dock, bland annat, att mannens egen kommentar på forumet om att uppgifterna ur Försvarsmaktens synvinkel blir kvalificerat hemliga med stort potentiellt värde för utländska sabotagestyrkor, visar att han hade insikt om uppgifternas hemliga natur och det men ett uppenbarande kunde innebära för Sveriges säkerhet. Påföljden bestäms till fängelse med beaktande av brottets art.

 

– Ett brott mot Sveriges säkerhet på den nivå som det är fråga om i detta fall är enligt vår bedömning ett brott av en sådan art att det ska leda till ett fängelsestraff även om den tilltalade tidigare är ostraffad, säger rättens ordförande David Viktorsson Harrby, rådman.