Åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling

2020-11-24

De dömda, som inte har någon koppling till Sverige, greps i mars i Uddevalla hamn med 61,2 kg kokain. Kokainet hade kommit från Colombia till hamnen med ett fraktfartyg.

De dömda har berättat att de inte visste att de hade kokainet med sig eller stod under hot att genomföra brottet. Tingsrätten fäster inte avseende vid dessa uppgifter, utan dömer dem istället som gärningsmän till smugglingsbrottet.

-Tingsrätten har kommit fram till att bevisningen för att de dömda insåg vad de gjorde och inte var hotade är övertygande. Det rör sig om en ansenlig mängd kokain och en kvalificerad brottsplan, vilket motiverar ett kännbart straff och utvisning, säger rättens ordförande Linus Martinson.

Med en kroppskamera filmade de dömda händelseförloppet i hamnen. Av filmen framgår att de grävde fram väskor med kokain ur lastrummet på fartyget och förde dem i land på kajen.