Återkrav vid felaktig betalningsinstruktion

2020-03-25

Ett tandvårdsföretag fick rätt till tandvårdsstöd från Försäkringskassan. Av misstag instruerades Försäkringskassan att betala stödet till ett konto som tillhörde ett annat företag. Försäkringskassan betalade till det andra företaget med befriande verkan. Högsta domstolen har slagit fast att det första företaget kan rikta betalningskrav mot det andra företaget. Kravet ska bifallas om mottagaren inte hade fog för att tro att betalningen tillkom honom. I annat fall ska en avvägning mellan parternas motstående intressen ske.