Åtal väckt om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-09

Åklagaren påstår bl.a. att mannen i januari 2023, för organisationen Kurdistans Arbetarpartis (PKK) räkning, försökt samla in pengar i avsikt att egendomen ska användas av organisationen PKK.

Beställning av handlingar

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, som nås på stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och 08-561 65 410. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

Stora delar av stämningsansökan och förundersökningen bedöms vara offentliga och möjliga att lämna ut. Vid en preliminär bedömning omfattas bilagor till stämningsansökan och delar av förunder­sökningen av sekretess. Sekretessbelagda uppgifter kommer inte att kunna lämnas ut utan kommer att maskeras i de handlingar som i övrigt är offentliga. Det handlar om sekretess enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt bestämmelsen gäller sekretess för bl.a. uppgift som rör enskilds personliga förhållanden i mål om ansvar för utpressning.

Huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen är planerad att inledas den 20 juni 2023 kl. 09.00. Huvudförhandlingen kommer att genomföras med utgångspunkt i följande preliminära planering.

Tisdagen den 20 juni, kl. 09.00-16.30 Yrkanden, inställning och sakframställningar Onsdagen den 21 juni, kl. 09.00-16.30 Förhör med målsäganden (preliminärt bakom stängda dörrar) och förhör med tilltalad Torsdagen den 22 juni, kl. 09.00-12.00 Vittnesförhör (varav de två första preliminärt bakom stängda dörrar) Måndagen den 26 juni, kl. 09.00-16.30 Forts. vittnesförhör Tisdagen den 27 juni, kl. 09.00-12.00 Personalia och slutpläderingar Platsbokning och ackreditering

Under de delar av huvudförhandlingen som är offentliga kommer det att finnas det ett mycket begränsat antal åhörarplatser i rättssalen, varav ett antal platser i första hand är avsedda för media som föranmält sig. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker senast den 15 juni 2023 kl. 16.00 genom e-post eller telefon till tingsfiskalen Elin Jansson Holmberg, se kontaktinformationen. Därefter kommer besked lämnas huruvida plats kan ges eller inte.

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har en fast säkerhetskontroll vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Tingsrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.